תקנון שימוש באתר האינטרנט יקבי עמק האלה:

תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני כל המינים ומהגזרים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

  1. תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין הלקוח לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת הלקוח, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר, והחברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.
  2. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות בכל אמצעי מיחשוב שהוא, לרבות טלפון סלולרי, טבלט, מחשב  כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
  3. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, אשר אינן ניתנות להתניה.
  4. החברה ו/או האתר עושים את מירב המאמצים להציג את כל המידע באופן השלם והמקיף ביותר לגבי החברה ו/או מוצריה עלולות להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.
  5. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד.  ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
  6. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

הרשמה למועדון הלקוחות באתר

7. ככל שעל מנת לבצע הזמנה של מוצרים על הלקוח להירשם באתר ו/או למועדון הלקוחות באמצעות טופס הרשמה מקוון, יש למלא את הפרטים באופן מדויק ונכון. יש למסור פרטים מדויקים ונכונים על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח, תקלה שנבעה מפרטים שגוים שהוזנו על ידי הלקוח לא תחייב את החברה ו/או האתר.
8. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי תקף ,שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”) והינו מעל גיל 18.
9. הרישום למועדון הוא חד פעמי, לאחריו הלקוח לא יידרש לשוב ולהירשם מחדש בעת ביצוע הרכישה.
10. בעת הרישום באתר על הלקוח להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. במידה וישכח הלקוח את הסיסמא, תשלח אליו הסיסמא הקיימת כפי שהוזנה בעת הרישום הראשוני באתר לכתובת הדוא”ל אשר הוזנה באתר.פרטי הלקוח יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי הלקוח בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.
11. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
12. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה ומבלי למסור על כך הודעה מראש, בין היתר במקרים הבאים:
א. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
ב. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
ג. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
ד. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
ה. כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
13. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר הלקוח את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
14. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי הלקוח יחשב לביצוע הזמנה (להלן:”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, לאחר אישור חברת האשראי, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי או בכל אמצעי סליקה אחר שאושר באתר.
15. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי ו/או כל אמצעי סליקה אחר שיישום באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה לרבות בשירות “ארנק אלקטרוני” (כדוגמאת אפל פיי, גוגל פיי ביט ו/או כל ארנק אלקטורני אחר שייתמך על ידי האתר. וכל שירות דומה כפי שיתעדכן מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.
16. על הלקוח למלא באופן מדויק ונכון את פרטי אמצעי התשלום, כרטיס אשראי / סליקה ו/או ארנק דיגטלי ככל שאלו מאושרים לשימוש באתר ו/או החברה, לרבות תוקפו מספרו סוגו ותעודת הזהות של בעל אמצעי התשלום.
17. פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, יבדקו ותינתן הודעה מתאימה על אישור ההזמנה וחיוב הלקוח באמצעות הדוא”ל. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
18. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או כל אמצעי תשלום ו/או תשלום, יקבל הלקוח הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.
19. על אף המאמצים הרבים שהחברה משקיע, במקרים חריגים יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
20. במידה והלקוח חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על הלקוח להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

אספקה והובלת המוצרים

21. האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו כי המוצר יגיע במהירות.
22. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות והמוצרים ובתוך 10 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה. זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
23. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה. במשלוחים המבוצעים על ידי חברת שליחויות, תנאי חברת השליחויות יחייבו את הלקוח, לרבות זמינות הלקוח לשליח ומענה טלפוני לחברת השליחויות.
24. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא. הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
25. במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל, לכתובת המשלוח שמסר הלקוח בעת ביצוע ההזמנה. המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת החברה ו/או האתר.
26. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.
27. בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על הלקוח תשלום של דמי משלוח, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר הלקוח, אלא אם כן צויין אחרת.
28. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
א. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
ב. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.
ג. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
29. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייתואם מועד חדש.
30. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, הלקוח יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

ביטול רכישה מצד המזמין

31. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:
א. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל [email protected]
ב. ביטול עסקה ע”י הלקוח לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
ג. ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית.
ד. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב הלקוח בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד הלקוח, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.

ביטול רכישה מצד החברה

32. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
א. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
ב. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
ג. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

זכויות יוצרים

33. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה. סעיף זה חל גם על קישור של האתר, פרסום תכנים שלו בעל דרך שהיא.
הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

אחריות

34. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.
35. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
36. החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

סודיות ופרטיות

37. פרטיו האישים של הלקוח (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה. א. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של הלקוח לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה. ב. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הלקוח אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש הלקוח לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה. ג. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, הלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים. ד. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של הלקוח, ללא זיהוי הלקוח הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים. ה. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה. ו. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהלקוח הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. ז. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעם הלקוח עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

דין ושיפוט

38. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) בירושלים הסמכות הבלעדית לדון בה.

הסדרי נגישות

39. מרכז המבקרים:
יקב עמק האלה הינו יקב נגיש מיום היווסדו. ורואה בכך חשיבות עליונה, כל לקוח הוא לקוח, ואנו רואים בלקוחות שלנו את השגרירים הטובים ביותר שלנו, ללא כל הבדל.
מרכז המבקרים שלנו נגיש, עם דלת רחבה, ישנו מעבר נגיש למרכז המבקרים, וככל שלקוח נדרש להנגשה לאיזורים אחרים ביקב יש לנו פתרונות נגישות מתאימים, ניתן לפנות לכל אחד מהעובדים שלנו לסיוע.
תאי שירותים:
ליקב תאי שירותים נגישים.
חניה:
לצערינו אין לנו מגרש חניה, אלא רחבת עפר המשרתת את לקוחותינו, ולכן אין לנו חניה מיועדת לנכים. יחד עם זאת, אם לא הסתדרתם, ניתן לפנות אלינו (02-9994885) ונמצא עבורכם מקום חניה קרוב ונגיש או שנפנה עבורכם את אחת מחניות העובדים הפנימית גם לקבוצות נעשה כל דבר שביכולתינו לסייע כדי להנגיש את מרכז המבקרים (וכבר הוכחנו זאת עם קבוצות בעבר). תמיד עדיף לתאם מראש, כדי להימנע מאי נעימויות (קבוצות שכבר מילאו את היקב, שעות פתיחה וכ’ו…), בתיאום רצוי להדגיש כי ישנם צרכים נוספים, כדי שנוכל להתאים את השירות שלנו אליכם.
מבחינתינו, לא מדובר בצרכים מיוחדים, אלא בצרכים בסיסיים, אל תתביישו לבקש מאיתנו כל דבר, אנחנו נשתדל לסייע.
אתר האינטרנט
אתר האינטרנט שלנו במהלכו של שדרוג, הוספה אליו חנות אינטרנטית לאחרונה, והוחלפו חלק מהתכנים והעמודים, הוא נגיש, וניתן לדפדף בו באמצעות קיצורי מקלדת בדפדפני גוגל כרום ומייקרוסופט אקספלורר. כמו כן ניתן להגדיל את האותיות, לשלוט בניגודיות ועוד… באמצעות קיצורי מקלדת.
יחד עם זאת, כיוון שהאתר בשלבי שדרוג, ייתכן ולא כל העמודים וכל התכנים יהיו נגישים בתקופה הקרובה, אנו מבטיחים לכם שעד סוף שנת 2021 נסיים לבנות את האתר, והוא יונגש במלואו שוב (זה יקרה עוד לפני).
כחלק מהנגישות הקיימת כבר היום באתר:
– התאמה לניווט מקלדת- מתן אפשרות לניווט ע”י מקלדת
– התאמה לקורא מסך – התאמת האתר עבור טכנולוגיות מסייעות כגון NVDA , JAWSותוספי גוגל כרום לקריאת מסך ותמונות.
– הגדלת פונט האתר.
– התאמות ניגודיות – שינוי ניגודיות צבעי האתר

רכז נגישות:
כחברה קטנה בעלת פחות מ25 עובדים, איננו נדרשים לרכז נגישות. יחד עם זאת, ניתן לפנות אלינו בכל שאלה, בקשה או צורך:
02-9994885
[email protected]
ואם גם הם לא הצליחו לעזור (עוד לא קרה לנו בעבר, אבל אם יקרה) ניתן לפנות אל המנכ”ל שלנו ישירות:
[email protected]

תאריך עדכון: 30/11/2021

בקרו אותנו

0
העגלה שלך ריקה!

לא הוספת עדיין פריטים אל עגלת הקניות שלך.

לצפייה במוצרים